кликни меня

кликни меня
пропагандируй мир и добро!

суббота, 29 сентября 2012 г.

Octavian Calmîc: Reformarea domeniului de supraveghere a peţii ne va ajuta să asigurăm creşterea încrederii consumatorilor în siguranţa produselor şi să sporim gradul de securizare a drepturilor consumatorilor

Octavian Calmîc: Reformarea domeniului de supraveghere a peţii ne va ajuta să asigurăm creşterea încrederii consumatorilor în siguranţa produselor şi să sporim gradul de securizare a drepturilor consumatorilor


Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor va beneficia de suportul proiectului Twinning în procesul implementării practicilor Uniunii Europene de supraveghere a pieţii în Republica Moldova. Lansarea oficială al proiectului UE a avut loc joi, 27 septembrie curent, în cadrul Conferinţei „Supravegherea pieţei, protecţia consumatorilor şi promovarea unui mediu bun de afaceri”, la care au participat: Ambasadorul Delegaţiei UE la Chişinău,  Dirk Schuebel,  Ambasadorul Marii Britanii în Republica Moldova,  Keith Shannon, Ambasadorul Republicii Lituania în Republica Moldova,  Violeta Motulaite, liderii echipelor de implementare a proiectului şi reprezentanţii instituţiilor de resort.
Viceministrul Economiei, Octavian Calmâc a menţionat în alocuţiunea sa despre analiza situaţiei curente în domeniul supravegherii pieţei efectuată de Ministerul Economiei, care a identificat câteva probleme de bază, precum ar fi: necesitatea modificării cadrului legal existent în domeniul supravegherii pieţii, o lipsă de colaborare între autorităţile de supraveghere a pieţei şi cele de control vamal, lipsa unei metodologii de planificare a activităţii de supraveghere a pieţei bazată pe analiza riscurilor, insuficienţa capacităţilor de testări de laborator.
„Ţin să mulţumesc Uniunii Europene şi Marii Britanii pentru suportul acordat Republicii Moldova prin intermediul proiectului Twinningîn reformarea domeniului de supraveghere a peţii. Această reformă ne va ajuta să asigurăm creşterea încrederii consumatorilor în siguranţa produselor şi să sporim gradul de securizare a drepturilor consumatorilor”, a zis Viceministrul Economiei.
Octavian Calmâc a identificat o serie de obiective concrete ce urmează a fi atinse în cadrul proiectului, acestea fiind: dezvoltarea şi implementarea metodologiei de planificare a activităţilor de supraveghere a pieţei bazate pe evaluarea riscului, elaborarea Strategiei în domeniul supravegherii pieţei, elaborarea Legii privind supravegherea pieţei elaborată, transpunerea a circa 20 directive europene din domeniu în legislaţia naţională, instruirea personalului antrenat în activităţi de supraveghere a pieţei în baza practicilor UE și evaluarea cunoştinţelor acestora.
Ambasadorul Delegaţiei UE la Chişinău,  Dirk Schuebel a specificat ca ”acesta este al doilea proiect Twinning din domeniul infrastructurii calităţii. Ambele proiecte au o importanţă deosebită în special daca sunt privite prin prisma Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi Comprehensiv RM-UE, negociat în prezent de către Republica Moldova. Sunt convins că proiectele in cauză îşi vor aduce aportul sau în crearea unui portofoliu impunător de export preferenţial al produselor moldoveneşti în UE”.
Bugetul Proiectul Twinning ”Suport acordat Agenţiei pentru Protecţia Consumatorului” este de 1 mln. euro. Durata proiectului 2 ani. Proiectul este realizat de către un consorţiu a două instituţii din domeniul supravegherii pieţii din Marea Britanie și Letuania.

Комментариев нет:

Отправить комментарий